مختصری از من

سمیه عربی نژاد
کارشناسی گرافیک و تصویرگری
تصویرگری کتابهای کودکان
تصویرگری مجلات کودکان و نوجوانان
طراحی کاراکتر های زیاد در پروژه های مختلف
کار با نرم افزارهای طراحی موجود
تصویرگری آرتیستی و سفارشی

سوابق تحصیلی

 • 1390 تا 1394
  کارشناسی گرافیک -تصویرگری
  /دانشگاه فرهنگ و هنر قم / معدل 18.45

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۱ تا فروردین ۱۳۹۴
  مجلات کودک و نو جوان و همکاری با ناشران کودک و نوجوان
  هنر/طراحی/ تصویرگر مجلات

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1395
  آموزش طراحی و نقاشی به کودکان و خردسالان

ابزار و نرم افزار

 • فتو شاپ و ایلوستلیتور
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com