مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1391 تا 1395
    کارشناسی مهندسی شیمی
    گرایش کاربردی /دانشگاه پیام نور رباط کریم / معدل 15.15
https://.com