مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1387 تا 1391
  کارشناسی مدیریت
  گرایش مدیریت بازرگانی /دانشگاه دانشگاه آزاد آبادان / معدل 16

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • تدبیر / فهم سیاسی
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

زبان

 • عربی
  80% Complete
  عنوان مدرک: مادری
 • انگلیسی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com