مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1389 تا 1393
  کارشناسی مدیریت
  گرایش بازرگانی /دانشگاه موسسه آموزش عالی عطار مشهد / معدل 15.2

سوابق آموزشی پژوهشی

 • پرسشگر پژوهش سنجش بازار کتاب برای شرکت چاپ و انتشارات آستان قدس به نشر سال 93 پرسشگر پژوهش رضایت شغلی کارکنان آستان قدس 93

افتخارات

علایق و فعالیت های داوطلبانه

نقاط قوت رفتاری

 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • مدیریت تعارض
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • (Entrepreneurship) کارآفرینی
  20% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • ICDL
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  20% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • (Entrepreneurship) کارآفرینی
  20% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com