مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1393 تا 1395
  کارشناسی زبان فرانسه
  گرایش مترجمی /دانشگاه علوم تحقیقات

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۵ تا هم اکنون
  فروشگاه لوازم الکترونیکی
  نرم افزار و فناوری اطلاعات/ طراحی سایت و مشاوره بازرگانی

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تدبیر / فهم سیاسی
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • مترجمی زبان فرانسه . طراحی سایت . آشنایی کامل با کامپیوتر و اینترنت . اشنایی با نرم افزار حسابداری
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • فرانسوی
  80% Complete
  عنوان مدرک: کارشناسی
دانش تخصصی
 • مترجمی زبان فرانسه . طراحی سایت . آشنایی کامل با کامپیوتر و اینترنت . اشنایی با نرم افزار حسابداری
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com