مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1387 تا هم اکنون
  کارشناسی ارشد ادیان وعرفان_مدیریت بازرگانی(بازاریابی)
  گرایش (بازاریابی) /دانشگاه دانشگاه تهران_پیام نور شهرری / معدل 17

پیشینه شغلی

 • مهر ۱۳۹۲ تا هم اکنون
  هنرستان
  منابع انسانی و آموزش/ معاون اجرایی ومدرس

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1395
 • 1395
 • 1395
 • 1395
  تدریس دروس پایه انسانی دردبیرستان _مقاله پزوهشی مدیریتی
 • 1395
  تدریس دروس پایه انسانی دردبیرستان دخترانه(3سال)_مقاله پزوهشی مدیریتی
 • 1392
 • 1392
  تدریس دروس پایه انسانی سه سال دردبیرستان دخترانه_مقاله پزوهشی مدیریتی

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • تدبیر / فهم سیاسی
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • رهبری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • تدریس دروس پایه انسانی_سنادمدارس_حسابداری-کامپیوتر-داروشناسی
  80% Complete
  عنوان مدرک: گواهی سوابق اجرایی سازمان مربوطه وگواهی مهارتی حسابداری
 • مدیریت بازاریابی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • اصول حسابداری
  80% Complete
  عنوان مدرک: گواهی حسابداری ازجهاددانشگاهی دانشگاه تهران

زبان

 • عربی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • تدریس دروس پایه انسانی_سنادمدارس_حسابداری-کامپیوتر-داروشناسی
  80% Complete
  عنوان مدرک: گواهی سوابق اجرایی سازمان مربوطه وگواهی مهارتی حسابداری
 • مدیریت بازاریابی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • اصول حسابداری
  80% Complete
  عنوان مدرک: گواهی حسابداری ازجهاددانشگاهی دانشگاه تهران
https://.com