مختصری از من

پیشینه شغلی

 • تیر ۱۳۹۱ تا فروردین ۱۳۹۳
  غروب ماه ساحل خلیج فارس(MSP
  آپلودگر سایت- سرپرست عملیات- بارنامه نویسی

  توضیحات: آپلودگر سایت- سرپرست عملیات- بارنامه نویسی

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • کونگ فو - ووشو

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • مترجمی زبان انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک: کارشناسی

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک: کارشناسی
دانش تخصصی
 • مترجمی زبان انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک: کارشناسی
https://.com