مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1390 تا 1395
  کارشناسی مهندسی پلیمر
  گرایش صنایع پلیمر /دانشگاه پیام نور تهران شمال / معدل 14

پروژه ها

 • 1393
  بررسی تاثیر روابط رئولوژی مواد درزگیر و شرایط کاربری در خط تولید سالن رنگ 2
  کارآموز

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • فعالیت های هنری_ فعالیت های ورزشی مثل والیبال

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

ابزار و نرم افزار

 • نرم افزار کامپیوتر
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com