مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1389 تا 1391
  کارشناسی مهندسی بهداشت محیط
  گرایش بهداشت محیط /دانشگاه علوم پزشکی تهران / معدل 15.54
 • 1386 تا 1388
  فوق دیپلم بهداشت محیط
  گرایش بهداشت محیط /دانشگاه علوم پزشکی شاهرود / معدل 16.67

پیشینه شغلی

 • آبان ۱۳۹۱ تا آبان ۱۳۹۳
  مجتمع بیمارستانی امام خمینی
  کارشناس بهداشت محیط و مسئول پذیرش
 • فروردین ۱۳۹۰ تا تیر ۱۳۹۰
  شرکت مهندسی ری اب
  کاراموز

دانش تخصصی

 • بهداشت محیط
  80% Complete
  عنوان مدرک: کارشناس بهداشت محیط

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Word/power point / excel
  80% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • بهداشت محیط
  80% Complete
  عنوان مدرک: کارشناس بهداشت محیط
https://.com