مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا 1395
  کارشناسی زبان انگلیسی
  گرایش ادبیات /دانشگاه ارشاد دماوند

پیشینه شغلی

 • دی ۱۳۹۳ تا خرداد ۱۳۹۵
  موسسه زبان پارسایان رسالت
  معلم زبان

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خود مدیریتی
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

ابزار و نرم افزار

 • آشنایی با کامپیوتر
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک: کارشناس ادبیات انگلیسی
 • فرانسوی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • اسپانیایی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com