مختصری از من

به عنوان شخصی که با علاقه در رشته ی ادبیات فارسی تحصیل کرده ام. همواره به بررسی و ویرایش متون ادبی با انگیزه فراوان گرایش داشته ام.

سوابق تحصیلی

 • 1390 تا 1392
  کارشناسی ارشد ادبیات فارسی
  گرایش محض /دانشگاه آزاد ورامین-واحد پیشوا / معدل 18.71

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1392
  پژوهش با موضوع:((بررسی تطبیقی تعالیم اخلاقی در دفتر اول و دوم مثنوی مولوی با دیوان اشعار امام خمینی))

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • بیان متون کهن به زبان حال و یا بیان اشعار و داستان های مثنوی به زبان ساده

نقاط قوت رفتاری

 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Word
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • Internet
  40% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com