مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1391 تا 1395
    کارشناسی مکانیک
    /دانشگاه تهران / معدل 17
https://.com