مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا 1395
  کارشناسی کارشناسی پیوسته شهرسازی
  /دانشگاه غیرانتفاعی علامه دهخدا / معدل 17.98

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1395

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • علاقه به فعالیت های هنری و اجتماعی

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه دیگران (منتورینگ)
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

زبان

 • انگلیسی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com