مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1395 تا 1396
  کارشناسی جوشکاری
  گرایش مهندسی تکنولورژی جوشکاری /دانشگاه موسسه مهر عالی اروند
 • 1391 تا 1394
  فوق دیپلم مدیریت بازرگانی
  /دانشگاه دانشگاه آزاد آبادان

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۵ تا فروردین ۱۳۹۵
  شرکت صنعت آزمون آرتا
  بازرس التراسونیک
  تصویر مدرک
 • شهریور ۱۳۹۳ تا هم اکنون
  شرکت صنعت آزمون آرتا
  تفسیر فیلم رادیوگرافی
  تصویر مدرک
 • آذر ۱۳۹۰ تا هم اکنون
  شرکت صنعت آزمون آرتا
  بازرس مایعات نافذ
  تصویر مدرک
 • شهریور ۱۳۹۰ تا فروردین ۱۳۹۵
  شرکت صنعت آزمون آرتا
  بازرس تست ذرات مغناطیسی
  تصویر مدرک

پروژه ها

 • 1395
  توسعه میدان گازی فازهای 12 پارس جنوبی
  بازرس NDT

  توضیحات: بازرس تست مایعات نافذ،تست ذرات مغناطیسی،تست التراسونیک،تفسیر فیلم رادیوگرافی بر روی سکو و متعلقات فاز 12A ,12B ,12C

 • 1395
  توسعه میدان گازی فاز 19 پارس جنوبی
  بازرس NDT

  توضیحات: بازرس تست مواد نافذ و تست ذرات مغناطیسی بر روی سکوی فاز 19A , 19B , 19C

 • 1395
  توسعه میدان نفتی یاداوران فاز 1
  بازرس NDT

  توضیحات: انجام تست التراسونیک، تست ذرات مغنایسی

 • 1395
  ساخت جکت آرش
  بازرس NDT

  توضیحات: بازرس تست التراسونیک،تفسیر فیلم رادیوگرافی

 • 1391
  ساخت جکت FZ, FY پروژه فروزان
  بازرس NDT

  توضیحات: بازرس تست ذرات مناطیسی

 • 1390
  توسعه میدان گازی فازهای 17&18
  بازرس NDTR

  توضیحات: بازرس تست مایعات نافذ،تست ذرات مغناطیسی بر روی سکو و متعلقات فاز 17 و 18

نقاط قوت رفتاری

 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خود مدیریتی
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Office
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • عربی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com