مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1390 تا 1393
  کارشناسی حسابداری
  گرایش حسابداری /دانشگاه غیر انتفاعی قزوین / معدل 12.97

پیشینه شغلی

 • مهر ۱۳۹۲ تا فروردین ۱۳۹۴
  شرکت آوالادر
  مالی و حسابداری/ حسابدار
 • آبان ۱۳۹۱ تا شهریور ۱۳۹۲
  موسسه حسابداری و حسابرسی دانش حساب
  مالی و حسابداری/ کاراموز
 • فروردین ۱۳۹۰ تا شهریور ۱۳۹۰
  موسسه حسابداری و حسابرسی صبا اندیشه توس
  مالی و حسابداری/ کاراموز

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • خلاقیت و نوآوری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • نرم افزار کامپیوتر
  100% Complete
  عنوان مدرک: رایانه کار
 • حسابداری
  80% Complete
  عنوان مدرک: حسابداری پیشرفته
 • نرم افزار رافع
  60% Complete
  عنوان مدرک: حسابداری پیشرفته و نرم افزار
 • نرم افزار هلو
  60% Complete
  عنوان مدرک: حسابداری پیشرفته

ابزار و نرم افزار

 • نرم افزار مالی تدبیر
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار مالی هماهنگ
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • نرم افزار کامپیوتر
  100% Complete
  عنوان مدرک: رایانه کار
 • حسابداری
  80% Complete
  عنوان مدرک: حسابداری پیشرفته
 • نرم افزار رافع
  60% Complete
  عنوان مدرک: حسابداری پیشرفته و نرم افزار
 • نرم افزار هلو
  60% Complete
  عنوان مدرک: حسابداری پیشرفته
https://.com