مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1392 تا هم اکنون
  کارشناسی زبان و ادبیات فرانسه
  گرایش ادبیات /دانشگاه فردوسی مشهد / معدل 16

پیشینه شغلی

 • شهریور ۱۳۹۳ تا تیر ۱۳۹۴
  کانون قلم چی
  منابع انسانی و آموزش/ پشتیبان و مدرس در کانون-مدرس- بازاریاب شرکت پنبه ریز-مترجم.

  توضیحات: تدریس خصوصی و نیمه خصوصی زبان فرانسه به مهاجرین و دانشجویان.
  ترجمه انواع متون فرانسه به فارسی و بالعکس.

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1393
 • 1393
  تدرسی زبان فرانسه هبه صورت خصوصی از تابستان سال 93 و ترجمه متون از تابستان 94 به صورت تخصصی.
 • 1393
  تدریس زبان فرانسه به صورت خصوصی از سال 93 ترجمه متون به صورت تخصصی از سال94

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • شنا-آشپزی-خیاطی-معرق-شمع سازی-کتاب خوانی موسیقی-

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • آموزش و مترجمی
  100% Complete
  عنوان مدرک: کارشناسی

ابزار و نرم افزار

 • آموزش و مترجمی و مکاتبات فرانسوی
  100% Complete
  عنوان مدرک: لیسانس زبان فرانسه

زبان

 • فرانسوی
  100% Complete
  عنوان مدرک: لیسانس زبان فرانسه
 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • آموزش و مترجمی
  100% Complete
  عنوان مدرک: کارشناسی
https://.com