مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا 1393
  کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک
  گرایش طراحی کاربردی /دانشگاه پیام نور واحد تهران شمال / معدل 18
 • 1386 تا 1389
  کارشناسی مهندسی مکانیک
  گرایش حرارت و سیالات /دانشگاه آزاد واحد بناب / معدل 18
 • 1383 تا 1385
  فوق دیپلم مهندسی مکانیک
  گرایش خودرو /دانشگاه دانشکده فنی و کشاورزی مراغه / معدل 18

پیشینه شغلی

 • خرداد ۱۳۹۵ تا هم اکنون
  سهند آذرین
  مهندسی مکانیک/هوافضا/ کارشناس فنی
 • آذر ۱۳۹۴ تا اردیبهشت ۱۳۹۵
  سهند آذران معاصر
  مهندسی مکانیک/هوافضا/ ناظر فنی
 • آبان ۱۳۹۳ تا آبان ۱۳۹۴
  بهین آباد راهان
  مهندسی مکانیک/هوافضا/ ناظر فنی
 • فروردین ۱۳۹۳ تا مهر ۱۳۹۳
  نوآوران ارج پلاستیک
  مهندسی مکانیک/هوافضا/ کارشناس فنی
https://.com