مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1382 تا 1384
    فوق دیپلم کامپیوتر
    گرایش نرم افزار /دانشگاه علمی کاربردی / معدل 14

پیشینه شغلی

  • بهمن ۱۳۸۵ تا هم اکنون
    کارا سازه کیمیا
    بازاریابی و فروش/ کارشناس بازرگانی
https://.com