مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1392 تا 1395
    کارشناسی مهندسي پزشكي
    گرایش بيو الكتريك /دانشگاه ازاد دزفول
https://.com