مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1388 تا 1392
    کارشناسی مهندسی عمران
    گرایش عمران /دانشگاه دانشگاه دولتی لراک / معدل 15.5

نقاط قوت رفتاری

  • ارتباطات
  • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
  • تعهد و انگیزه خدمت
  • خلاقیت و نوآوری
  • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
https://.com