مختصری از من

نقاط قوت رفتاری

 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • برق صنعتی
  80% Complete
  عنوان مدرک: فنی حرفه ای

زبان

 • عربی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • برق صنعتی
  80% Complete
  عنوان مدرک: فنی حرفه ای
https://.com