مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1392 تا هم اکنون
    کارشناسی مهندسی مکانیک
    گرایش جامدات_سیالات /دانشگاه دانشگاه محقق اردبیلی / معدل 17.84
https://.com