مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1381 تا 1385
    کارشناسی نرم افزار
    /دانشگاه آزاد کرج / معدل 15
https://.com