مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1384 تا هم اکنون
  دیپلم نظری
  گرایش ریاضی / معدل 17

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۴ تا هم اکنون
  بسیج دانش آموزی
  مالی و حسابداری/ پشتیبانی فنی

  توضیحات: جایزه ی ویژه مانور جشنواره سایبری

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1395
  اموزش html,css
 • 1395

پروژه ها

 • 1395
  نرم افزار
  طراح وبرنامه نویس

  توضیحات: در رابطه با اقتصاد مقاومتی

افتخارات

 • 1395
  مسوول پشتیبای فنی جبهه ی مقاومت سایبری استان قم
  عضو انجمن دانش اموزشی نوابق سایبری
 • 1395
 • 1395
  پشتیبانی فنی جبهه ی مقاومت سایبری استان قم
  عوض انجمن نوابغ سایبری استان قم

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • فقط کامپیوتر

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • شبکه سازی / شریک شدن
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • علوم کامپیوتر
  80% Complete
  عنوان مدرک: css,java,html,vb,c++,photoshop,network,.....

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک: top nouth 3
دانش تخصصی
 • علوم کامپیوتر
  80% Complete
  عنوان مدرک: css,java,html,vb,c++,photoshop,network,.....
https://.com