مختصری از من

پیشینه شغلی

 • اردیبهشت ۱۳۹۵ تا هم اکنون
  مهندسی عمران معماری/

  توضیحات: نماینده پیمانکار شرکت رونین پارس در پروژه تجاری اطلس شریعتی

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • ICDL و شبکه های اجتماعی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • ICDL و شبکه های اجتماعی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com