مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1392 تا هم اکنون
    کارشناسی ارشد فناوري اطلاعات
    گرایش تجارت الكترونيك /دانشگاه قم

پیشینه شغلی

  • فروردین ۱۳۹۵ تا فروردین ۱۳۹۵
    ايريتك
    مهندسی صنایع/ كارشناس
https://.com