مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1395 تا هم اکنون
  کارشناسی ارشد مهندسی برق
  گرایش سیستم های قدرت /دانشگاه شهاب دانش
 • 1392 تا 1394
  کارشناسی مهندسی برق
  گرایش قدرت /دانشگاه شهاب دانش / معدل 14.01
 • 1389 تا 1391
  فوق دیپلم الکتروتکنیک
  گرایش برق /دانشگاه پویش / معدل 15.46

پروژه ها

 • 1394
  ایمن سازی تاسیسات الکتریکی پارک های قم
  کارشناس فنی و اجرا

افتخارات

 • 1392
  کسب رتبه اول در رشته تاسیسات الکتریکی در مسابقات

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تدبیر / فهم سیاسی
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • رهبری

زبان

 • عربی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com