مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1391 تا 1393
    کارشناسی ارشد مدیریت
    گرایش منابع انسانی /دانشگاه علامه طباطبایی / معدل 16.42
https://.com