مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1387 تا 1392
    کارشناسی مهندسی تکنولوژی مکانیک خودرو
    گرایش مکانیک خودرو /دانشگاه ازاد / معدل 15

علایق و فعالیت های داوطلبانه

  • خودرو سازی
  • خودرو سازی و صنایع وابسته
https://.com