مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا 1394
  کارشناسی حقوق
  گرایش حقوق /دانشگاه تهران جنوب
 • 1389 تا 1391
  کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک
  گرایش مکاترونیک /دانشگاه سراسری خواجه نصیرالدین طوسی تهران
 • 1384 تا 1389
  کارشناسی مهندسی مکانیک
  گرایش حرارت و سیالات /دانشگاه سراسری شیراز

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • رهبری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)

زبان

 • انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com