مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1395 تا 1395
    دیپلم ادبیات و علوم انسانی
    گرایش ادبیات / معدل 15

زبان

  • انگلیسی
    20% Complete
    عنوان مدرک:
https://.com