مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1393 تا 1396
  کارشناسی ارشد مهندسی شیمی
  گرایش مهندسی محیط زیست /دانشگاه آزاد تهران جنوب / معدل 18.16
 • 1383 تا 1388
  کارشناسی مهندسی پلیمر
  گرایش صنایع پلیمر /دانشگاه آزاد علوم تحقیقات / معدل 13.28

پیشینه شغلی

 • اسفند ۱۳۹۲ تا دی ۱۳۹۳
  صنایع خودروسازی
  مهندسی شیمی/ کنترل کیفیت مواد و قطعات
 • مرداد ۱۳۹۱ تا شهریور ۱۳۹۲
  خدمات نفت
  مهندسی شیمی/ کارشناس کیفیت ابزار
 • مرداد ۱۳۸۸ تا خرداد ۱۳۹۱
  آرت پلاس
  مهندسی شیمی/ کارشناس کیفیت محصولات

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • مهندسی شیمی
  20% Complete
  عنوان مدرک:
 • پتروشیمی
  20% Complete
  عنوان مدرک:
 • پلیمر
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • صنایع پلیمر
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • فرایند
  60% Complete
  عنوان مدرک: مدارک متخصص طراحی فرآیندها
 • کنترل کیفیت
  60% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Word
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • HYSYS
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Aspen Plus
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار MSP
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • AutoCAD
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • اصول پایپینگ (Piping)
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • Process Piping Design
  40% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • مهندسی شیمی
  20% Complete
  عنوان مدرک:
 • پتروشیمی
  20% Complete
  عنوان مدرک:
 • پلیمر
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • صنایع پلیمر
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • فرایند
  60% Complete
  عنوان مدرک: مدارک متخصص طراحی فرآیندها
 • کنترل کیفیت
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com