مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1386 تا 1392
  کارشناسی مهندس صنایع
  گرایش تولیدصنعتی /دانشگاه آزاد / معدل 13

پیشینه شغلی

 • اردیبهشت ۱۳۹۲ تا بهمن ۱۳۹۲
  مجتمع عمرانی ایرانشهر
  کارشناس برنامه ریزی
 • دی ۱۳۹۱ تا اردیبهشت ۱۳۹۲
  ساخت ساختمان شهرداری
  مهندسی صنایع/
 • فروردین ۱۳۹۰ تا دی ۱۳۹۱
  شرکت پارس پروفیل
  سرپرست تولید

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تدبیر / فهم سیاسی
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • مدیریت انبار و کنترل موجودی
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  20% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • مدیریت انبار و کنترل موجودی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com