مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1392 تا 1395
    کارشناسی کارشناسی زیست شناسی سلولی- مولکولی
    گرایش میکروبیلوژی /دانشگاه دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم داروئی / معدل 17

پیشینه شغلی

  • فروردین ۱۳۹۵ تا فروردین ۱۳۹۵
    آموزشگاه آموزش زبان
    مالی و حسابداری/ مدرس زبان
https://.com