مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1393 تا 1395
  کارشناسی حسابداری
  گرایش حسابداری /دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرقدس / معدل 15

پیشینه شغلی

 • شهریور ۱۳۹۴ تا شهریور ۱۳۹۵
  شرکت آسا حساب
  مالی و حسابداری/ حسابدار

  توضیحات: یکسال فعالیت حسابداری ، تسلط به نرم افزار هلو و اکسل

https://.com