مختصری از من

یک نیروی فعال ، متعهد و مسئویت پذیر هستم . به شغل حسابداری بسیار علاقه مند بوده و در انجام کارها حداکثر توان خود را بکار می برم

سوابق تحصیلی

 • 1387 تا 1390
  کارشناسی حسابداری
  /دانشگاه پیام نور / معدل 15.86

پیشینه شغلی

 • مهر ۱۳۹۱ تا هم اکنون
  شرکت های خصوصی تولیدی
  مالی و حسابداری/ حسابدار

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1389
  گذراندن دوره کارآموزی در شرکت مگاموتور

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • تدبیر / فهم سیاسی
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • خود مدیریتی
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • آشنایی با معاملات خرید و فروش فصلی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • آشنایی با دفاتر نویسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • اکسل
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • آشنایی با اظهارنامه عملکرد
  60% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • نرم افزار سپیدار سیستم
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار مالیات حقوق
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار بیمه (ListDisk)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار SPSS
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار هلو
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار رافع
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • آشنایی با معاملات خرید و فروش فصلی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • آشنایی با دفاتر نویسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • اکسل
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • آشنایی با اظهارنامه عملکرد
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com