مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1386 تا 1390
  کارشناسی مرمت و احياي بناهاي تاريخي
  /دانشگاه آزاد همدان

پیشینه شغلی

 • آذر ۱۳۹۴ تا هم اکنون
  شركت سپهر نگين آسيا
  مسئول دفتر/ مسئول امور دفتري
 • مرداد ۱۳۹۱ تا اسفند ۱۳۹۲
  ميراث فرهنگي
  هنر/طراحی/ مرمتگر

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • كتاب، فيلم، موسيقي، فعاليتهاي ورزشي

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • تدبیر / فهم سیاسی
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • زبان انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک: مدرك پيشرفته زبان از موسسه سفير تهران
 • طراحي داخلي
  60% Complete
  عنوان مدرک: مقدماتي مجتمع فني تهران

ابزار و نرم افزار

 • Office
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • AutoCAD
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Autodesk 3ds Max
  40% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک: پيشرفته موسسه سفير تهران
دانش تخصصی
 • زبان انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک: مدرك پيشرفته زبان از موسسه سفير تهران
 • طراحي داخلي
  60% Complete
  عنوان مدرک: مقدماتي مجتمع فني تهران
https://.com