مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1395 تا 1395
    کارشناسی ارشد حسابداری
    گرایش حسابداری /دانشگاه مگدبورگ آلمان

پیشینه شغلی

  • دی ۱۳۹۲ تا دی ۱۳۹۴
    شرکت پبمانکاری مطبوع سازان غرب وابسته به شرکت گاز
    مالی و حسابداری/ حسابدار
https://.com