مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1388 تا 1391
  کارشناسی ارشد مهندسی برق
  گرایش مخابرات /دانشگاه صنعتی مالک اشتر / معدل 16
 • 1381 تا 1388
  کارشناسی مهندسی برق
  گرایش الکترونیک /دانشگاه شهرکرد / معدل 14

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1395
  مقاله کنفرانس با عنوان : Applying CPR algorithm in transmitting and receiving aircraft’s three-dimensional coordinates in secondary radars یک مقاله آماده برای ارسال و accept با عنوان : Multi-secure Network Coding

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • FPGA پیشرفته
  100% Complete
  عنوان مدرک: فنی حرفه ای
 • CodeVisionAVR
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • C/C++
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • TEMS Investigation
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • میکروکنترلر AVR
  20% Complete
  عنوان مدرک:
 • ACTIX
  20% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • آلمانی
  20% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • FPGA پیشرفته
  100% Complete
  عنوان مدرک: فنی حرفه ای
 • CodeVisionAVR
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • C/C++
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • TEMS Investigation
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • میکروکنترلر AVR
  20% Complete
  عنوان مدرک:
 • ACTIX
  20% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com