مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا 1395
  کارشناسی IT
  گرایش شبکه های کامپیوتر /دانشگاه علمی کاربردی / معدل 16

پیشینه شغلی

 • بهمن ۱۳۸۲ تا آبان ۱۳۹۵
  مخابرات
  سخت افزار و شبکه/ مسئول واگذاری خطوط

دانش تخصصی

 • کارهای فنی مهندس
  60% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft office,sql
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • کارهای فنی مهندس
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com