مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1384 تا 1384
  دیپلم برق صنعتی
  گرایش الکتروتکنیک / معدل 15

پیشینه شغلی

 • خرداد ۱۳۹۵ تا مهر ۱۳۹۵
  آسوشید تجارت
  بازاریابی و فروش/ کارشناس بازاریابی
 • دی ۱۳۹۴ تا اردیبهشت ۱۳۹۵
  کوکا کولا
  بازاریابی و فروش/ ویزیتور
 • مهر ۱۳۹۲ تا اردیبهشت ۱۳۹۴
  راهبر ایده (هوآوی)
  بازاریابی و فروش/ کارشناس بازاریابی

ابزار و نرم افزار

 • ICDL1,2
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com