مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1376 تا 1382
  کارشناسی خبرنگاری
  /دانشگاه

افتخارات

 • خبرنگار برتر در چندین حوزه

نقاط قوت رفتاری

 • تعهد و انگیزه خدمت
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • Microsoft Word
  100% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • نرم افزار نماد ایران
  20% Complete
  عنوان مدرک:
 • آوا سامانه
  20% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • Microsoft Word
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com