مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1393 تا 1395
  کارشناسی ارشد مدیریت منابع انسانی
  گرایش مدیریت استراتژیک منابع انسانی /دانشگاه تهران / معدل 18.11
 • 1389 تا 1393
  کارشناسی مدیریت کسب و کار
  /دانشگاه سمنان / معدل 19.49

پیشینه شغلی

 • شهریور ۱۳۹۵ تا آذر ۱۳۹۵
  شرکت ارتباطات سیار ایران
  منابع انسانی و آموزش/ همکار پروژه
 • مرداد ۱۳۹۵ تا آذر ۱۳۹۵
  بانک ملی ایران
  منابع انسانی و آموزش/ همکار پروژه

پروژه ها

 • 1395
  بررسی علل و پیامدهای بروز خشم در سازمان و اتخاذ استراتژی های مناسب(شعب ممتاز و درجه یک بانک ملی ایران)

  توضیحات: پایان نامه کارشناسی ارشد

 • 1395
  پروژه طراحی و تدوین مکانیزم های جاری سازی اخلاق، ارزش ها و فرهنگ سازمانی(EVC) در بانک ملی ایران
  همکار پروژه
 • 1395
  طراحی مسیر حرفه ای( گریدینگ شاغل) کارکنان شرکت ارتباطات سیار ایران
  همکار پروژه

افتخارات

 • 1393
  برگزیده به عنوان دانشجوی نمونه دانشگاه سمنان

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه دیگران (منتورینگ)
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • رفتار سازمانی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت منابع انسانی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • برنامه ریزی نیروی انسانی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مقاله نویسی و ویراستاری
  100% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Word
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • maxqda
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • SPSS
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • رفتار سازمانی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت منابع انسانی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • برنامه ریزی نیروی انسانی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مقاله نویسی و ویراستاری
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com