مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1388 تا 1391
    دیپلم الکترونیک
    گرایش فنی و حرفه ای / معدل 14
https://.com