مختصری از من

توانا وپر از انرژی مثبت

سوابق تحصیلی

 • 1367 تا هم اکنون
  کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی
  گرایش بازاریابی /دانشگاه آزاد / معدل 16.5

پیشینه شغلی

 • خرداد ۱۳۷۸ تا اسفند ۱۳۸۶
  سایه سمن
  بازاریابی و فروش/ سرپرست فروش

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1382

پروژه ها

 • 1390
  راه اندازی شرکت پخش
  مدیر پروژه

افتخارات

 • 1395

علایق و فعالیت های داوطلبانه

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تدبیر / فهم سیاسی
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • رهبری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • فروش و بازار یابی (B2E) , (B2B)
  20% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • مدیریت سیستم و بهره وری
  20% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت سیستم و بهره وری
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • فروش و بازار یابی (B2E) , (B2B)
  20% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com