مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1389 تا 1392
  فوق دیپلم کامپیوتر
  گرایش نرم افزار /دانشگاه قیامدشت (تهران شرق) / معدل 14.5

پیشینه شغلی

 • آذر ۱۳۹۴ تا اسفند ۱۳۹۴
  پیشگامان
  بازاریابی و فروش/ نمایندگی فروش

  توضیحات: نمایندگی ماهک نت پیشگامان و بازاریابی فروش

 • فروردین ۱۳۹۴ تا شهریور ۱۳۹۴
  فناوا
  سخت افزار و شبکه/ کارشناس نصب فناوا
 • فروردین ۱۳۹۴ تا هم اکنون
  پیشگامان
  سخت افزار و شبکه/ کارشناس نصب
 • فروردین ۱۳۹۳ تا هم اکنون
  اسیاتک
  سخت افزار و شبکه/ کارشناس نصب
 • فروردین ۱۳۹۳ تا هم اکنون
  اسیاتک
  سخت افزار و شبکه/ کارشناس رفع خرابی
 • فروردین ۱۳۹۲ تا فروردین ۱۳۹۳
  آسیاتک
  کالسنتر

  توضیحات: کالسنتر ۳
  در قسمت پشتیبانی و چند ماه سرشیفت و سوپروایزر بودم

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • خود مدیریتی
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری
https://.com