مختصری از من

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۵ تا فروردین ۱۳۹۵
  شرکتهای صنایع پتروشیمی
  مسئول دفتر/ بازبین ستادی

  توضیحات: استخدامی صنایع پتروشیمی مدیریت عاملی وقت /مهندس احمدرهگذر/سلسله مراتب هسته گزینش منطبق با موازین جمهوری اسلامی/و پس از طرحی اقماری ابواب جمعی اولین واحد از کارگروه طراحی ساختاری و پلانینگ کنترل (laicens operations another basic ) گردیدن که مجری برخی از پروژه های غیر صنعتی واقع در خدمات هماهنگی اداری جنوب پتروشیمی وقت (اهواز ؛ ماههر؛ ابادان ) سمت:کارمند ستادی/بازبین مامورعملیات صنایع پتروشیمی

 • فروردین ۱۳۹۵ تا فروردین ۱۳۹۵
  مشارکت در پروژهایساخت/ نوسازی/بازسازی /تعمیرونگهداری/ پارایشگاه ابادان بصورت منقطع و ممتد زمانی
  عملیات و تولید/تعمیر و نگهداری/ fabricated Forman shpe piping/structure(

  توضیحات: 2 مشارکت در بازسازی پالایشگاه ابادان (72)
  3- شارکت پیمانی در سا خت و تامین نگهداری پالایشگاه ابادان بصورت منقطع از سال ( 72 تا 88) در سمتهای شغلی ( مکانیک عمومی / مکانیک لوله first class/
  لوله کش صنعتی (Forman work shop //Forrman piping -structure: fabricator/

دانش تخصصی

 • اشنا به کامپیوتر
  60% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • برنامهای / word/exel/power/....
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • اشنا به کامپیوتر
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com