مختصری از من

بنده به عنوان ییک حسابدار خوب و با انگیزه در رابطه با انجام محوله تمایل دارم درز محیطی پویا ارام و قابل رشد ایفای نقش کنم

سوابق تحصیلی

 • 1387 تا 1391
  کارشناسی حسابداری
  گرایش حسابداری /دانشگاه پیام نور تهران غرب / معدل 14.03
 • 1387 تا 1391
  کارشناسی حسابداری
  گرایش مالی /دانشگاه پیام نور تهران غرب / معدل 14.03

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۰ تا هم اکنون
  موسسه حسابرسی-شرکت مپنا
  مالی و حسابداری/ حسابرس-کارشناس مالی

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • خلاقیت و نوآوری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)

دانش تخصصی

 • حسابرسی
  80% Complete
  عنوان مدرک: گذراندن دوره پولشویی،استانداره های حسابرسی،حسابداری مالی
 • حسابداری مالی همکاران سیستم
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • حسابداری
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • حسابداری
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • حسابداری
  80% Complete
  عنوان مدرک: گذراندن حسابداری مالی

ابزار و نرم افزار

 • حسابداری مالی - همکاران سیستم
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • زبان انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • حسابرسی
  80% Complete
  عنوان مدرک: گذراندن دوره پولشویی،استانداره های حسابرسی،حسابداری مالی
 • حسابداری مالی همکاران سیستم
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • حسابداری
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • حسابداری
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • حسابداری
  80% Complete
  عنوان مدرک: گذراندن حسابداری مالی
https://.com