مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1391 تا 1394
    کارشناسی مهندسي نفت
    گرایش مخزن /دانشگاه اميديه

زبان

  • انگلیسی
    60% Complete
    عنوان مدرک:
https://.com