مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1386 تا 1391
  کارشناسی مهندسي صنايع
  گرایش تحليل سيستمها و برنامه ريزي /دانشگاه غير انتفاعي ايوانكي

پیشینه شغلی

 • خرداد ۱۳۹۵ تا هم اکنون
  كافه گپنا
  موسس
 • فروردین ۱۳۹۱ تا تیر ۱۳۹۵
  رستوران ايتاليايي بونو ( زنجيره اي )
  سرپرست شعبه ولي عصر
 • تیر ۱۳۸۸ تا فروردین ۱۳۹۱
  برگرزغالي
  سرپرست شعبه قيطريه
 • فروردین ۱۳۸۶ تا تیر ۱۳۸۸
  برگر زغالي
  صندوقدار

پروژه ها

 • 1395
  راه اندازي رستوران بونو - شعبه ظفر
  مدير پروژه
 • 1391
  راه اندازي رستوران بونو - شعبه وليعصر
  مدير پروژه

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • رهبری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • مدیریت اجرایی (MBA)
  60% Complete
  عنوان مدرک: دانشگاه تهران - موسسه بهار
 • مدیریت پروژه
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • مدیریت اجرایی (MBA)
  60% Complete
  عنوان مدرک: دانشگاه تهران - موسسه بهار
 • مدیریت پروژه
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com